Autotext Blackberry 2012 – Part 3

Kalau di total-total autotext blackberry yang saya miliki ini begitu banyak sekitar 1300an, sampai bingung untuk memakainya. Coba disini saya share siapa tau ada yang masih berminal ϑengαn autotext blackberry 2012.

Yang perlu diingat adalah buka browser alamat ini ϑengαn menggunakan browser blackberry supaya memudahkan Anda untuk melalukan copas alias copy paste, melanjutkan di judul autotext blackberry part 2, saya coba mulai dari huruf K-M

Tampilan disini sangat berbeda saat nanti diblackberry Anda, silahkan copas nanti pasti akan saya sambung lagi

Autotext kabur, autotext kiss, autotext loading, autotext maaf, autotext lempar autotext mandi, autotext like, semua beragam

  ===┌( ¯ д¯)┘ Ƙabuurrr

. ,_____
../ ∏|\=D/\\
,[_Ξ”|”””|’ƒ
‎​Θ’¬—“Θ.. Kaboerrrrr naek bajaiii…

B)╭═¤═╮
╭╯\( •̃͡-̮•̃͡) ± | ═╮ 。• ○ о o O O Bruummm…
╰ ⊙ ═ ⊙ ╯
kaborrr akkhhhh…..

*¹..²..³..Ƙǻªªªßoº°˚˚°ºoƦ

___!___ -=’-
,x-–=___/””;
(‘_<=-P.__/"""""" --J---J-- werrrr... kaburrrr...  ╭((╯` `< \_ •◦°˚ .·.◦kaaaaaabuuuuuur.........!!!!!​»» kªb۝ù۝ůǚƦƦƦƦ....»»Ɯωυυυƻƻ kabuuur...ka...buuurrrr  . ε(((((  ̄^ ̄)з . ┌•((((( ► ◄ )•┘ . €€€≈≈≈ ☁ ☁ ☁ * ĶåBoÔ.ôeËe® aÂä®gH..!!! *\(!!˚o˚)/ ‎​\(˚o˚!!)/ kaget>:O ΚA̶̲̥̅̊┏̲M̶̲̥̅̊┓̲ÞR̶̲̥̅̊ EΤ̣̣̥Τ̩̩̥ >:O kampret

. … (y) . *beer*
:D/
<♊※ ƙanƥei..:) ({}) 😉 _/ \_ *beer**beer**beer**beer**beer*☆::☆::☆::☆::☆*beer**beer**beer**beer**beer*. »☀« |__▲I┏)╦̵̵͇̿̿̿┭﹂. • - ██M█A█D██]▄▄▄▄▅ ______▂▃▄▅██★██▅▄▃▂__________________ \﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊ ﹊﹊/ \ ⊙⊙ ⊙⊙ ⊙⊙ ⊙⊙ / ﹋﹋﹌﹋﹌﹋﹌﹋﹌﹋﹌﹋﹋﹌﹌﹋﹌﹋﹌ ﹋﹌ ﹋﹌﹋﹌ ﹋﹌﹋﹌ ﹋﹌﹋﹌﹋﹌ ﹋﹌﹋﹌﹋﹌ ﹋﹌﹋﹌﹋﹌ Kapal :*    Karaoke dlu aahh.....Kb0oeérrR.   ╭((╯` `< \_ •◦°˚ .·.◦·•°◦°˚˚˚°◦.·.◦·•°◦° Ƙǻªªªßoº°˚˚°ºoƦ.‎​​​​​​​‎​​‎​‎​​ _ _ _. _/",//____ ҉--------҉    Ƙǻªªªßoº°˚˚°ºoƦ ‎​Ƙǻªªªßoº°˚˚°ºoƦB) , _____ ../ ∏|\=D/\\ ,[_Ξ"|"""|'ƒ ~ Θ'¬---"Θ. Naek bajaj.. ╭═¤═╮
╭╯\( •̃͡-̮•̃͡) ± | ═╮ 。• ○ о o O O Bruummm...!!
╰ ⊙ ═ ⊙ ╯ * ĶåBoÔ.ôeËe® aÂä®gH..!!! *​_ _____ _(y)_____ ,______/"|___<=-P,//__\__, | ;!__(@)__!__ (n)__!(@)___ .-̶̶•-̶̶-̶̶•-̶kabuurrrrr!!!....  . ________ __┌|┐_________ ╭╯\<=-P_/__| ∕≠ ――∂ 
╰ ⊙ ═ ⊙ ╯ ♒ ♒. ‎​ka@bOoOOorRr‎​Ϟ .☆. Ϟ (`'•. ¸* ¸.•'´) «Ƭϊϊϊng!!♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ kaburrrr...•*¨*•.¸.♥» (¸.•'´ * `'•.¸) Ϟ ' ☆'☆ ' Ϟ. :D>
,__,/(.) ____,
“//”.<, ("\\'" (@) """(@). kejaaa®®®®......\=D/ Pake Si MeRah....!!!. ________ __┌|┐__________@ ╭╯\<=-P_/:p_| ∕≠ ――∂ 
╰ ⊙ ═ ⊙ ╯. Kejaaarrrrrrrrrrr_. Kejar bawa tukang pukul!!! _/",//"/)_, SAWAT OBENG NDASSS'e!!! 〇------〇. (." ) ,_/ \\ ) )~ prrrreeeet _|,|. (.") ,_/ \\ ) )~~=-?Prrrreeeet..:p:p _|,|. ,,, (".) // \_,  ~(( prettt ... _||_ ‎​(>*<) PRREEEEEETTT!!!! ( ') ,-"""-. ( ,*)=:' ( ) ) !_!_! '-,,,,,-'. 😀 ,_/ \\ ) )~'' prrrreeeet _|,|. , * **** * , , ( ) , , ( ) , , ( ~~ ,,*,, ,,*,, ~~ ) , (* , , ~ ~ | | | | | ~ ~ , , *) ( * | | | | | * ) {~*~*~*~} | | | | | Terima nih | | | | | Kentut nuklirku \ | | | | | / ...*. \@@@@@/.*... (>*<) :p (n) (` '•. ¸¸.•'´) ( ') ,-"""-.(` '•. ¸ ¸.•'´) ( ,:)=:' ( . BLAAAARR!!! !_!_! '-,, :>.(¸. •’´’. ¸ ‘`’•.¸)

(.” ) nih buat löë..!!!
,_/ \\
) )~ preet!!!preepeeettt!!!
_|,|~ duth!!!duth!!! preepeeettt!!!

,,,
(.”)
, _/ \\ ː̗̀\=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀\=D/ː̖́
) )~ ː̗̀\=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀\=D/ː̖́
_|,| ː̗̀\=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀\=D/ː̖́

☺AkU sAmPe KetaWa TerGuliNG-GuliNG Di LaNTaI☺™ TerPiNgkaL☺PinGkaL ☺saMbiL ☺MenANgiS ☺DaN ☺peGanGi ☺peRuTkU ☺yaNg ☺MuLessSS☺…….. ☺KaMu SaNgaT LuCu SekAli☺™ ☺sEhiNgGa ☺Aku ☺MulAi ☺TerBahAk ☺BahAk ☺LaGi…… Hªhª =D ªhªhª™

=))Шª ꪲ ꪲ κªЌ=))
Ĥϋãá=)):$ ¤ ĥã=)) ¤ ĥã=)):$ ¤ ĥã=))
=)):p =D:* =)) Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))º°˚
Ngakak=))º°˚ donk
sambil guling” sambil lempaarr ßlackßerry®… =))=)),
truzz ‎​​​‎​d ambil lg ßlackßerry®na, abiz ƞɑ̤̈̊ sayang
=)) Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))º°

ː̗=))ː̖_, \:D/ ː̗=Dː̖/ =))Ħªª
/<3. <3. /<3__, =))Ħªª _||_ _/ \_ _| .=))Ħªː̗=Dː̖/` .. _/__, <3•̃⌣•̃<3‎​​​​​​​=))‎​HĄĄ=))..HĄ . | ..HĄ:)..HĄĄ=)).*=))KˆΑŴΑ ŅĢÃKÃK ŠΑṀßÏĿ ṀËŖËṀ ŠΑṀΡË ŅĢĢà ŠΑĐΑŖ ÇËĿΑŅΑ ṀËĿÖŖÖ† SEMPAK ŠÖßËK ĐÏ-ËŴËŖ² KŮÇÏŅĢ=))*☺AkU sAmPe KetaWa TerGuliNG-GuliNG Di LaNTaI☺™ TerPiNgkaL☺PinGkaL ☺saMbiL ☺MenANgiS ☺DaN ☺peGanGi ☺peRuTkU ☺yaNg ☺MuLessSS☺........ ☺KaMu SaNgaT LuCu SekAli☺™ ☺sEhiNgGa ☺Aku ☺MulAi ☺TerBahAk ☺BahAk ☺LaGi......к̲̣̣̥ɪ̣̝̇ȋ̝̊̅̄ı̣̣̣κ̣̝̇•‧::‧•:Dк̲̣̣̥ɪ̣̝̇ȋ̝̊̅̄ı̣̣̣κ̣̝̇•‧::‧•:Dк̲̣̣̥ɪ̣̝̇ȋ̝̊̅̄ı̣̣̣κ̣̝̇. ™Ќîiîk Ќîiîk Ќîiîk™К̲̣̣̥ȋ̝̊к̣̣̥  к̲̣̣̥ȋ̝̊к̣̣̥  к̲̣̣̥ȋ̝̊к̣̣̥  к̲̣̣̥ȋ̝̊к̣̣̥  к̲̣̣̥ȋ̝̊к̣̣̥  к̲̣̣̥ȋ̝̊к̣̣̥ °ºqîiîkº♣qîiîkqîiîk°º °ºqîiîkº♣qîiîkqîiîk°Qĩφ...:DQĩφ...:DQĩφ...Qĩφ...:D✽* •͡ωҽҝҽҝҽҝҝ✽◦≈ < ҉『ωҽҝҽҝҽҝټ』 \\ ωҽҝҽҝҽҝҝ✽ ҉,/﹋╯| ┌• ǨίίίǨ::·. ǨίίίǨ::·. : ǨίίίǨ::·. ǨίίίǨ::·. 国\☁ '--• ǨίίίǨ::·. ǨίίίǨ::·.╔╦╦╦╦╗ ║═╣║═╬╦╦╗ ╚╩╩╩╩╩╩╩╝╔╦╦╦╦╗ ║═╣║═╬╦╦╗ ╚╩╩╩╩╩╩╩╝╔╦╦╦╦╗ ║═╣║═╬╦╦╗ ╚╩╩╩╩╩╩╩╝ ....[..Kiss..]..... ... (っ˘(˘~) muach..... muach.....(•˘⌣˘•)ε˘`)-(˘⌣˘)ε˘‎​`). ‎​‎​‎​♥..♏wªªªªcĦ..♥( ˘з(˘⌣˘•)(″ˉ зˉ)( ˘ε ˘″c)(•˘˘•)мώϋααн•.•:*​(づ ̄ ³ ̄)づ· ƪ(‾ε‾“)ʃ .♡·.‎​‎​​ <3. muahhhh-(˘⌣˘)ε˘‎​`). ‎​‎​‎​♥..♏wªªªªcĦ..♥........_o ......_\ \>,
….(_)/(_) *kabur naik sepeda ontel*

Serupuuutt…. slluuurrrppppp…..
╭ ╯╭╯╭╯
███████ ═╮
█ ABC █ ▏ ll
███████ ═╯
◥█████◤ kopinya……..

#sambil nyeddooottt ……..
(̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅ ̅_̅_̅()

KEPLAAAAKKK……..

 PLAK ‎​‎​​ PLAK ‎​‎​​ PLAK

KEpLak –

​  PLAK ‎​‎​   PLAK ‎​‎​​   PLAK ‎​​ (” _ * ) (” _ * )

. :D>
,__,/(.) ____,
“//”.<, ("\\'" (@) """(@). kåBûü®®®®......\=D/ Pake Si MeRah....!!!Ƙцũ• ◦ ˚ ° ºŨũa̶̲̅♏þƦέ[e̲̅]Ťτ̲̣̣̥♉  ♒  ۵ ♉ ♒   ۵ ♉ ♒ ۵ºººº°˚˚°ºla(*)la(*)la(*)laº°˚˚°ºĹä ⌣Ĺä ⌣ .   . ☁( \ ‎​‎​Ĺä ⌣Ĺä ⌣╔╗╔═╦═╗╔╦╦╦══╗ ║║║║║║║║║║╠╗╔╝ ║╚╣╦║║╠╝║║║║║ ╚═╩╩╩╩╩═╩═╝╚╝ ((____)) (¤ ¤)'-.-.-.-., .(.__.) laparr ':_'<% . '-:__:-:__:'. \  >
_/ \_ ‎​‎​ģŵ lempar sepatu nih
ƗƗɐƗƗɐ”̮ ƗƗɐƗƗɐ”̮ ƗƗɐƗƗɐ”̮ X_X

Lempar panci ‎​Ah,.. =))>:O:D!!!
‎​KlontªªªªªªNg \=D/<3<3>=)<=-P:p !!! ‎​<3 «. •̃͡-̮•̃͡° •̃͡-̮•̃͡°´»<3 :p(*)<=-P ð̀́•* (¸.•*´(y)<3(y)`*•.,)`*•ð̀́<=-P(*):p KLOoONntTAanngG=D({}):D\=D/:'(=))=))=D({}):D\=D/:'(=)) ◦°˚ ˚°◦ KloNtaaaanng=D:*:D<3<3=)) ◦°˚ ˚°◦ =D:&:D>=)◦°˚ ˚°◦=D:&:D>=)=)) KroMpYaang◦°˚ ˚°◦=D:*:D<3<3=)) (¸.•*◦9äǻä6rrrruukk◦`*•.,) ĜlondªªªªªªNG =D=))>:O:D!!!
‎​KlontªªªªªªNg \=D/<3<3>=)<=-P:p !!! ‎​<3 «. •̃͡-̮•̃͡° •̃͡-̮•̃͡°´»<3 :p(*)<=-P ð̀́•* (¸.•*´(y)<3(y)`*•.,)`*•ð̀́<=-P(*):p KLOoONntTAanngG=D({}):D\=D/:'(=))=))=D({}):D\=D/:'(=)) ◦°˚ ˚°◦ KloNtaaaanng=D:*:D<3<3=)) ◦°˚ ˚°◦ =D:&:D>=)◦°˚ ˚°◦=D:&:D>=)=)) KroMpYaang◦°˚ ˚°◦=D:*:D<3<3=)) (¸.•*◦9äǻä6rrrruukk◦`*•.,) ĜlondªªªªªªNG =D=))>:O:D!!!
‎​KlontªªªªªªNg \=D/<3<3>=)<=-P:p !!! ‎​<3 «. •̃͡-̮•̃͡° •̃͡-̮•̃͡°´»<3 :p(*)<=-P ð̀́•* (¸.•*´(y)<3(y)`*•.,)`*•ð̀́<=-P(*):p KLOoONntTAanngG=D({}):D\=D/:'(=))=))=D({}):D\=D/:'(=)) ◦°˚ ˚°◦ KloNtaaaanng=D:*:D<3<3=)) ◦°˚ ˚°◦ =D:&:D>=)◦°˚ ˚°◦=D:&:D>=)=)) KroMpYaang◦°˚ ˚°◦=D:*:D<3<3=)) (¸.•*◦9uuu6rrrraakk◦`*•.,) BoOoOoOom=))>:O:D!!!
‎​KlontªªªªªªNg \=D/<3<3>=)<=-P:p !!! ‎​<3 «. •̃͡-̮•̃͡° •̃͡-̮•̃͡°´»<3 :p(*)<=-P ð̀́•* (¸.•*´(y)<3(y)`*•.,)`*•ð̀́<=-P(*):p KLOoONntTAanngG=D({}):D\=D/:'(=))=))=D({}):D\=D/:'(=)) ◦°˚ ˚°◦ KloNtaaaanng=D:*:D<3<3=)) ◦°˚ ˚°◦ =D:&:D>=)◦°˚ ˚°◦=D:&:D>=)=)) KroMpYaang◦°˚ ˚°◦=D:*:D<3<3=)) (¸.•*◦9äǻä6rrrruukk◦`*•.,) ĜlondªªªªªªNG =D=)) >:O ¨Нå. =D. нå. =D. нå. =D нå
«». «». «»

 LEMPAR MIKE NIH!!!
\>:O
7>
_/ \_

 lempar babi nih!!!
\>=)
7>
_/ \_

. __________
,______/”/____II__\___
I__(),_ I______!()___\=
\>:O/
7 lempar MOBIL!
_/ \_

. ,_____
../ ∏|\=D/\\
,[_Ξ”|”””|’ƒ
‎​Θ’¬—“Θ.. Sambit pake bajaj n¡©ђ …
\>:O
7> !
_/ \_

….________________ 
____//_>B-) ||____\\___\ \
[I-___ | -| ———/____| 
\//””’\\_____ |____/ /”””\v== 
( @ ) \””””””/”””. ( @ )
……….\. O /
……….(♊ lempar Mobil aaahhh…..
………._| |_

(╯‵□′)╯””┻━┻☆( >○<) #lemparmeja(っ 'o')ノ ~~~=≡卍☆(゜o°) !(┌ 'o')づ----------  Lempar pisang!!! Makan Ÿαά , jangan nakal ..________________  ____//_> ||____\\___\ \
[I-___ | – | …. /____| 
\//””’\\_____ |____/ /”””\V== 
( @ ) \””””””/”””. ( @ )
……….\/
……….  tak lempar mobil lho..
……….__

,,,
╔═══ஜ۩۞۩ஜ═══╗
☆ ,,,I LIKE THIS,,,☆
╚═══ஜ۩۞۩ஜ═══╝

╔╗╔╦╦╦═╗╔══╦╦╦╦═╗
║║║║═╣═╣╚╗╔╣╩║║═╣
║╚╣║║║═╣╬║║║╦║╠═║
╚═╩╩╩╩═╝╬╚╝╚╩╩╩═╝

███─────███─███──███──██████
███─────███─███─███───███
███─────███─██████────██████
███─────███─███─███───███
███████─███─███──███──██████
███████─███─███───███─██████
═════════════════════════
██████─██──██─██─██████
──██───██──██─██─██
──██───██████─██─██████
──██───██──██─██─────██
──██───██──██─██─██████

*•♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•*
♪ღ♪░B░E░A░U░T░I░F░U░L░ ♪ღ♪
*•♪ღ♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪•*

Loading. . .
█ 1%

██ 10%

███ 20%

████ 30%

█████ 40%

██████ 50%

███████ 60%

████████ 70%

█████████ 80 %

██████████ 90%

Loading . . .
████████████100% Successful

(┎’o’)┎ Gue. (┌’,’┐) End one! (┌’,’┐) ┐(˘▽˘)┌ End two! (┌’,’┐) ┐(˘▽˘)┌ End three! (┌’,’┐)

.    
\ () /
‘

Loncaaaaaaaaat….

…………♥…♥
……..♥………..♥
…♥………………..♥
..♥………………….♥
.♥……………………♥… ……♥….♥
♥…………………….♥… ♥…………..♥
.♥…………………….♥.. ……………..♥
..♥…………………….♥. ……………♥
…♥…………………… ♥… ……….♥
…..♥…………………… ……….♥
……..♥………………… ……♥
………..♥…………….. ….♥
……………♥………….. .♥
………………♥……….♥
…………………♥…..♥
………………….♥..♥
……………………♥

Luv (づ⌒ o⌒)づ‎​ ≈≈≈u

٦(☉̴͡ ̯☉̴͡)ӎȁȈessΖ⒵⒵⒵

(
\
) /\ /\
##―――-> ( I Love )
) \ You /
/ \/
(


. \.  hoaakk… Juuuhhh….
. )).  
<, \/ .tak ludahi .. pake riak kental(¨`·.·´¨) I `·.(¨`·.·´¨)Love `·.¸.·´ You🙁 °•˚◦♏ǻ‎​ǻ‎​þ ☺ ♏ǻ‎​ǻ‎​þ˚◦°•‎​3-|♏ở °◦☃ϐ(=| ϐ(=| ќ²☃◦°//”"”"”"II ||  ||  || \ /. Mandiiiii….. || < =)) > . Seeeegggaaaaarrrrr….
|| . (.)
|| . _/ \_

. _
| . )
/ I
/_ _’,_
/( __ _)\
I ( __ __). )
I ( __ __) )
\(___ _)/. Mangstappsss…!!!!..
\ B-)
>
_/ \_

.__
‎​. I ). ( I
/ I I. \
/__’,_ ,’___\
/(___)\.. /(___ )\
I (___ )). ((____ )I
I (___) ). ( (____)I
\(____)/, \(____)/
\ =D /

_/ \_
M.A.N.G.S.T.A.A.P.P.S.S

1 thought on “Autotext Blackberry 2012 – Part 3”

Leave a Comment