Update Autotext Blackberry 2012 – Part 2

Melanjutkan judul Update Autotext Blackberry 2012 – Part 1 yang sudah saya tulis berikut lanjutan autotext blackberry terbaru
Tampilan diweb akan berbeda saat dicopy ke blackberry, hari ini saya hanya memberikan urutan dari huruf G – K

Gak-kena
. :>. /:). :O
_// _ // _ //
_/\ _/\ _/\ Jurus Menghindar!!!

………..( 0 0)
.—oOO– (_)—–.
╔═════════════════╗
║ gaaaaa keeenaa……… ║
╚═════════════════╝
‘———– —-oOO
……..|__| __|
………. || ||
……. ooO Ooo

 
\ /
iI Ii__
_/:p ‘. Weitz ga kena… Ga kena…. ‎​​​​​​:p
éèK\=D/éèK:péèK\=D/

ƪ(⌣́_⌣̀)ʃ ƪ(‾(••)‾)ʃ hadduu ƪ(‾(••)‾)ʃ ƪ(⌣́_⌣̀)ʃ

. ˚X_X˚
<∏” Ђǟǟddee..#?!#! [ \_  \=))_ ((  <,'\/ ‎​​​‎​‎​‎‎​Нɑ-Нɑ-Нɑº°˚˘˚°º ╋╋ムнªª=))╋╋ムнªª:D╋╋ムнªª<=-P╋╋ム _ _ \ / II__ _/ =)) '. Ngakak mpe salto‎​‎​ !!!!‎​​ :)нáàª:$;)нàâª:&=Dнà᪪>:O
‎​​​​. <=-P_ \ː̗;;)ː̖/ B)/ \=D/Ħªª☀ /. <3. /__ :pサªª☀ ☁ίί☁. .☁/ \☁. ☁ί. ;)ћªª☀ ...=))WhÛªªHªªà:pHªªhªªâ=)).. ‎​Ψ >=). HªHª>=)HªHª>=)HªHª>=)
|/.▼>. ªkªkªkªkªkªkªkªkª
|_/ \_ ‎​HªHª>=)HªHª>=)HªHª>=)

┣┫Ū=D┣┫Å:D=))Å┣┫\=D/ªÅ

. Ψ >=) HAA>=)HAA>=)HAA>=)
«|√▼> HAA>=)HAA>=)HAA>=)
|_/ \_ HAA>=)HAA>=)HAA

╋╋ム╋╋ム╋╋ム╋╋ム╋╋ム╋╋ム:D

Ħ̀́̀́̀Ǻ̀́:DĦ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́=DĦ̀́̀́̀Ǻ̀́<=-PĦ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́=))Ħ̀́̀́Ǻ̀́<3<3Ħ̀́̀́ɐ̀́̀́̀́.̀̀́̀̀́̀ ‎​​​​‎‎​H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²H̲̣̣̣̥ǎ̜̣̍²=)) .  \ː̗=))ː̖ ^ \_ ^ =))ªªKªªKªªKªª ╔╗╔╦══╦╗╔╦══╦╗╔╦══╗  ║╚╝‎​║╔╗║╚╝‎​║╔╗║╚╝‎​║╔╗║ \=))_ ║╔╗║╔╗║╔╗║╔╗║╔╗║╔╗║ ((  ╚╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╩╝‎​╚╝‎​ <,'\/ Bua.... ♡°˚°=DHa♡°˚°=DHa♡°˚°=DHa♡°˚° ː̗=))ː̖_,\:D/ ː̗=Dː̖/ =))Ħªª /<3. <3. /<3__, =))Ħªª _||_ _/ \_ _| .=))Ħªª :)нáàª:$;)нàâª:&=Dнà᪪>:O
‎​​​​. <=-P_ \ː̗;;)ː̖/ B)/ \=D/Ħªª☀ /. <3. /__ :pサªª☀ ☁ίί☁. .☁/ \☁. ☁ί. ;)ћªª☀ ƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑƗƚɑ (ˆヮˆ) / ▲ ◦нăy"̮◦нăy . ] [  (=D ♓⺰˚āªªªā˚°º‎​aii... \,. / \_,. ‎ ' ‎​.‎​ ♥_ _♥ /'´'´'\ =-?=-? //^ ^\\ ...┣┫Ūªªªªįįįįį•-̶̶•-̶ (/(_♥_)\) _/''*''\_ ♥..()^()..♥ ƪ(‾o‾")ʃ ‎​Hªiiiiiii¥ªªªªªª ˚° Ħ@ Yªäªäªäªäªäн............™ X_X .•(⌣_⌣”)• нåi¥åå.. 8-|™ ♓‪äăĭiÿāà᪪ªĥ♓•••(=| Ħǻ¡¡¡ŽzZž #:-s˚°X_X˚ (•͡˘˛˘ •͡) HaizzZ... !!! (ˇ_ˇ'!l|)‎​Ђª!zZ...... (►˛◄!') ‎ Ђª!zZ ★•°``°•.¸ ¸.•°``°•.★.•°``°•.¸ •°``°•★ 
 ː̗̗̀̀ ː̖̖́́.ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̗̀̀ ː̖̖́́ . ♥HAPPY B'DAY ♥. . .ː̗̗̀̀ ː̖̖́́ː̗̗̀̀ ː̖̖́́.ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ★•.¸¸.•°` `°•.¸¸.•°`★`°•.¸¸.•°`° •.¸¸.•♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒•.¸¸.• ☺ Wish You All The Best (•̮̮̃•̃)☺☺☺☺ •̸Ϟ•̸-̶̶•-̶̶-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•-̶̶-̶̶•̸Ϟ•̸-̶̶•-̶̶-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•̸ I just wanna say ...... .  (*)  (*)  .       .    .  (*)  (*)  .       . . . Happy.  . . New Year  . .    .    . | :p | . |  | .  .  2 0 1 2

Baca juga :  Blackberry Secret Codes
<3May Y☺ū be blessed with joy, health, wealth 'n happiness... <3 (*)Tнªηк's for being my friend (ˆ▽ˆ) God ϐlЄss Y☺ū &Y☺ūr family;) ({}) 🙂 ╔╦╗*.*.*.*.*.*.* ║╩╠═╦═╦═╦╦╗♥ ║╦║╬║╬║╬║║║♥ ╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♥ ────╚╝╚╝╚═╝♥ ╔═╗.*.*.*.*.*.*.*  2012  ║║╠═╦╦╦╗♥ ║║║╩╣║║║♥ ╚╩╩═╩══╝♥ .*.*.*.*.*.*.*.* ╔╦╗*.*.*.*.*. ║║╠═╦═╦╦╗♥ ╠╗║╩╣╬║╔╝♥ ╚═╩═╩╩╩╝*♥ *.*.*.*.*.*.*.♥. (-̩̩̩-͡ _--̩̩̩͡)♓ΐkz :'( (-̩̩̩-͡ _--̩̩̩͡)♓ΐkz :'( (-̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡ ) ◦°◦≈ ‎​​‎​нůHůнůнůHůнů ≈◦°◦ (-̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡ )♓(-̩̩̩-͡ ̗--̩̩̩͡) ˚◦°•hмм...(―˛―“)..•°◦˚ ˚◦°• ​нεmm..(―_―)º°˚ °=-?..нмм..=-?° <8-| )(>
_/ \_

°=-?..нмм..=-?°. <˛ >



♌⌣__ ⌣♌◦°◦ººĦнммMм.

(•͡˘.˘ •͡) Hhhmmmm…

Ђòº(=|ºò·~·aAaђ… zZz zzz zzZ groook

3-|(=|ĦнOº°°ºOǺª♏♍(=|(=|3-|(=|

(_ _“z) ǥяooĸκ

Ho◦°˚˚ªªª˚˚°◦m.. Z.(=|.z.(=|z.(=|(=|..

º°˚˚°:'(°˚˚°º
/\ :'(нüāªªª:'(нüāªªª:'(
^ ^

Нüυƒƒº°˚˚°º»:s 🙁 X_X

♓Uƒƒ…. !!!!‎(¬_¬”)‎​….

 
\:( /
 /’)
__ ‘V.\
‘|__ ↷
‘|__ ↷
‘|__ ↷ 
‘|__ \,/ ,
‘|____ \)):'(__

 
\=D / 
 /’)
__ ‘V.\
‘|__ ↷
‘|__ ↷
‘|__ ↷ 
‘|__ \,/ ,
‘|____ \))__

═╔╦═╦══╦═╦═╦╗
═║║═╣║║║╬║║║║
═║║═╣║║║╔╣║║╚╗
╔╝╠═╩╩╩╩╝╚═╩═╝
╚═╝══════════

░░█░█▀▀░█▀█▀█░█▀█░█▀█░█░░░
░░█░█▀░░█░█░█░█▄█░█░█░█░░░
▄▄█░█▄▄░█░░░█░█░░░█▄█░█▄▄░
<***(●▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬●)***>

( ◣⌣◢)うε ( >”,”< )з . X_X>
_/)’) jiahhh..!!!!
_||_


\(**’)__
( (  J∂ªäªääнΉнн!!!
<,'\/ ‎​​​‎​‎​‎‎​ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ JiiaaX_XaahH ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ (¬˛ ¬”) Jiaaah,...... (_ _") (‾.‾٥) ( ˇ ¤ˇ)/*(´o`) * jitak!!! (‾˛‾")ƪ(˘-˘) . "ƪ(˘⌣˘)┐"ƪ(˘⌣˘)ʃ" ┌(˘⌣˘)ʃ" ciki..♬ ciki..♪ boOm.. bOoM..♬ ♩ Ariting ting ting┐('⌣'┐)(┌'⌣')┌┐('⌣'┐)(┌'⌣')┌ \(‾▿‾\)┌( _o_ )┐ (/‾▿‾)/ ƪ(˘⌣˘)┐ƪ(˘⌣˘)ʃ┌(˘⌣˘)ʃ ƪ(˘⌣˘)┐ƪ(˘⌣˘)ʃ ƪ(˘⌣˘)┐ ƪ(˘⌣˘)┐ tralala. ƪ(˘⌣˘)ʃ. trilili ┌(˘⌣˘)ʃ (Q╰_╯)===○ (-,☉)" ‎​PØo°ºO°oºkk!!! (¬˛ ¬”)====ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́(” _ *)" bǚќ bǚќ bǚќ  bǚќ !! (¬˛ ¬”)====ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́(”_ *)☆○=== (´`) Jab kanan !! ◎( ̄^ ̄) ===◎(">o<) Jab Kiri !! (">o<)◎=== ( ̄^ ̄)◎ Jab kanan !! ◎( ̄^ ̄) ===◎(">o<) Jab Kiri !! (">o<)◎=== ( ̄^ ̄)◎ Hit Combo!! (»,«”) ◎=== (o-O) (^^,) ====◎ °˚ºo(╯* *")╭* (`´)===○☆(。_゚)☆○=== (´`) °˚ºo(╯* *")╭* . ___(*)°•.( __ ) . /. , __\_(*)\ >, <  | __/' _)( (. ,.) ) _)| .----.  / _) | \_"_/ » / .-----._______)(*).'- ..,...---' ‎​‎​ (*).¸¸.•°/ : : /    >:O ==:'(> 
« )) . -(!  waddezziigg….!!
/\  <,<, ‎​ . ‎​ .>:O

(Qˆзˆ)–o)˘⌣˘)

  ===┌( ¯ д¯)┘ Ƙabuurrr

. ,_____
../ ∏|\=D/\\
,[_Ξ”|”””|’ƒ
‎​Θ’¬—“Θ.. Kaboerrrrr naek bajaiii…

B)╭═¤═╮
╭╯\( •̃͡-̮•̃͡) ± | ═╮ 。• ○ о o O O Bruummm…
╰ ⊙ ═ ⊙ ╯
kaborrr akkhhhh…..

*¹..²..³..Ƙǻªªªßoº°˚˚°ºoƦ

___!___ -=’-
,x-–=___/””;
(‘_<=-P.__/"""""" --J---J-- werrrr... kaburrrr...  ╭((╯` `< \_ •◦°˚ .·.◦kaaaaaabuuuuuur.........!!!!! ka...buuurrrr   . :D>
,__,/(.) ____,
“//”.<, ("\\'" (@) """(@). kejaaRRRRR ...... . ________ __┌|┐__________@ ╭╯\<=-P_/:p_| ∕≠ ――∂ 
╰ ⊙ ═ ⊙ ╯. Kejaaarrrrrrrrrrr . (.") ,_/ \\ ) )~~=-?Prrrreeeet..:p:p _|,| . ,,, (".) // \_,  ~(( prettt ... _||_ ‎​ (>*<) PRREEEEEETTT!!!! ( ') ,-"""-. ( ,*)=:' ( ) ) !_!_! '-,,,,,-' . 😀 ,_/ \\ ) )~'' prrrreeeet _|,| . , * **** * , , ( ) , , ( ) , , ( ~~ ,,*,, ,,*,, ~~ ) , (* , , ~ ~ | | | | | ~ ~ , , *) ( * | | | | | * ) {~*~*~*~} | | | | | Terima nih | | | | | Kentut nuklirku \ | | | | | / ...*. \@@@@@/.*... (>*<) :p (n) (` '•. ¸¸.•'´) ( ') ,-"""-.(` '•. ¸ ¸.•'´) ( ,:)=:' ( . BLAAAARR!!! !_!_! '-,, :>.(¸. •’´’. ¸ ‘`’•.¸)

Baca juga :  Layanan OTA Download Aplikasi Blackberry

(.” ) nih buat löë..!!!
,_/ \\
) )~ preet!!!preepeeettt!!!
_|,|~ duth!!!duth!!! preepeeettt!!!

,,,
(.”)
, _/ \\ ː̗̀\=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀\=D/ː̖́
) )~ ː̗̀\=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀\=D/ː̖́
_|,| ː̗̀\=D/ː̖́ ρяэээτ ː̗̀\=D/ː̖́

☺AkU sAmPe KetaWa TerGuliNG-GuliNG Di LaNTaI☺™ TerPiNgkaL☺PinGkaL ☺saMbiL ☺MenANgiS ☺DaN ☺peGanGi ☺peRuTkU ☺yaNg ☺MuLessSS☺…….. ☺KaMu SaNgaT LuCu SekAli☺™ ☺sEhiNgGa ☺Aku ☺MulAi ☺TerBahAk ☺BahAk ☺LaGi…… Hªhª =D ªhªhª™

=))Шª ꪲ ꪲ κªЌ=))
Ĥϋãá=)):$ ¤ ĥã=)) ¤ ĥã=)):$ ¤ ĥã=))
=)):p =D:* =)) Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))º°˚
Ngakak=))º°˚ donk
sambil guling” sambil lempaarr ßlackßerry®… =))=)),
truzz ‎​​​‎​d ambil lg ßlackßerry®na, abiz ƞɑ̤̈̊ sayang
=)) Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))Ɯǩά=))º°

ː̗=))ː̖_, \:D/ ː̗=Dː̖/ =))Ħªª
/<3. <3. /<3__, =))Ħªª _||_ _/ \_ _| .=))Ħª ː̗=Dː̖/` .. _/__, <3•̃⌣•̃<3‎​​​​​​​=))‎​HĄĄ=))..HĄ . | ..HĄ:)..HĄĄ=)). *=))KˆΑŴΑ ŅĢÃKÃK ŠΑṀßÏĿ ṀËŖËṀ ŠΑṀΡË ŅĢĢà ŠΑĐΑŖ ÇËĿΑŅΑ ṀËĿÖŖÖ† SEMPAK ŠÖßËK ĐÏ-ËŴËŖ² KŮÇÏŅĢ=))* Bersambung ya...tunggu part selanjutnya :bingung

5 thoughts on “Update Autotext Blackberry 2012 – Part 2”

    • kayaknya musti diinstall bahasa vietnamnya, emoji dll biasanya simbol seperti itu adanya di vietnam, thailand, hindia 😀

      Reply

Leave a Comment